Slokkeutstyr

Kontroll

Alt slokkeutstyr må kontrolleres jevnlig. I hht NS3910 og NS-En 671-3 skal alt slokkeutstyr som er montert i forbindelse med næringsbygg kontrolleres av sakkyndige hvert år.
I private hjem er intervallen på sakkyndig kontroll hvert 5. år.

Alle våre ansatte er kurset og har kompetanse i ”Kategori Grønn” hos Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell.

Det vil si at vi kan ta kontroll og service på dine brannslanger og håndslokkere etter NS-EN 671-3 og NS3910. Etter gjennomført kontroll får dere en lettfattelig rapport om hva vi har kontrollert og hva som eventuelt er eller må utbedres.

Skilting

Alt av slokkemateriell skal skiltes slik at det er enkelt å finne ved behov.
Vi har de fleste skiltene på lager og kan utbedre disse ved en kontroll eller ved behov.