Varme Arbeider

Kurs Varme Arbeider

#

Årlig oppstår mange branner som på grunn av uforsiktighet og slurv ved utførelse av varme arbeider. De som utfører varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.

Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat for de som skal utføre varme arbeider.

Sertifiseringsordningen administreres av Norsk brannvernforening. Over 230.000 personer har fått utstedt sertifikat som bevis på gjennomført opplæring og bestått eksamen. Sertifikatet har en gyldighet på og må fornyes hvert 5. år.

Alarm & Sikkerhet har lang erfaring med å holde kurs og øvelser, og våre godkjente instruktører har fokus på å undervise på en enkel, interessant og fengende måte. Dette kurset er bygd opp etter kravene fra forsikringsbransjen. og inneholder følgende temaer:

  • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid
  • Varme arbeider som brannårsak
  • Brannteori
  • Praktisk slukkeøvelse
  • Valg av slokkemiddeler
  • Førstehjelp ved brannskader
  • Aktuelle lover, forskrifter og regler

Kurset kan holdes i deres lokaler og går over en arbeidsdag evt. to kvelder dersom det passer bedre for deres bedrift.

Se vår kurskalender neste ledige kurs