Kategori GRØNN

KURS KONTROLL/SERVICE AV HÅNDSLOKKERE OG BRANNSLANGETROMLER:

Ønsker du å jobbe med kontroll av slokkematriell?
Det finnes i dag over tre millioner håndslokkere og brannslanger i Norge. Disse skal i henhold til standardene NS 3910 og NS-EN 671-3 etter bestemte intervaller kontrolleres og vedlikeholdes iså de fungerer i henhold til kravene i forskriftene.
Nå avholder vi kurset som skal til for at du skal kunne kontrollere brannslanger og slukkere i henhold til kravene i NS-EN 671-3 og NS 3910.

Kursets innhold

 • Prøving og sertifisering av håndslokkere
 • Brannteori og brannstatistikk
 • Slokkemidler
 • Sentrale etater og instanser i brannvernarbeidet – regelverk
 • Regelverk som setter krav til håndslokkere og brannslangetromler
 • Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn med veiledning (FOBTOT)
 • Norsk Standard NS 3910 – vedlikehold av håndslokkere
 • NS EN 671-3 vedlikehold av brannslangetromler
 • Oppbygging og virkemåte av håndslokkere
 • Kontrollrutiner. Teoretisk og praktisk undervisning
 • Slokkeøvelser

Kurset har en varighet på 32 timer.
Neste kurs: Det er ikke sett en dato enda men ta kontakt.
Pris: 12.400,-.
Antall plasser: 6

Kurset holdes i våre lokaler i Øyer, det finnes bra med overnattingsmuligheter i nærheten, ta kontakt om du ønsker at vi skal booke overnatting.

For påmelding eller informasjon, ring Dag Ove på telefon: 906 40 704